Siraromproject Siraromproject

Mon To Sun : 9.00-18.00

044-081-066

เกี่ยวกับสิรารมย์

จากประสบการณ์ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มามากกว่า 20 ปี กลายเป็นแรงบันดาลใจของ คุณ สุรเชษฐ์ วนพงศ์ทิพากร นักพัฒนาธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาและสร้างสรรค์คุณภาพและผลงาน จนกระทั้งกลายมาเป็นแบรนด์ “สิรารมย์” โดยเริ่มต้น จาก สิรารมย์ 1, สิรารมย์ 2 และ 3 ในปี พ.ศ.2553

ด้วยคุณภาพในงานก่อสร้างและวัสดุเกรดพรีเมียม ทำให้บ้านโอนขายหมดอย่างรวดเร็วทั้ง 3 โครงการ ยิ่งเป็นการตอกย้ำความสำเร็จ และความมั่นใจของผู้บริโภคเมื่อ สิรารมย์ ได้เปิดตัวโครงการเพิ่มเติม อาทิ เช่น The best 1และ The best2 by sirarom The exllence, The first1, 2 และ 3 by sirarom รวมทั้งโครงการในเครือสิรารมย์อีกมากมาย ด้วยทีมงานที่แข็งแกร่ง และประสบการณ์อันเชี่ยวชาญของฝ่ายบริหาร ทำให้สิรารมย์ก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว ในวันนี้และยังหยัดยืนที่จะก้าวต่อไปเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขยายงานให้ครอบคลุมไปยังจังหวัดอื่น ๆรวมทั้งแตกไลน์ธุรกิจเพิ่มขึ้นเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

วิสัยทัศน์ของสิรารมย์ (Vision)

เพราะสิรารมย์ คือ “ ที่สุดของความพอใจ”ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้าง โครงการให้เป็นที่สุดของความพอใจ และพัฒนาคุณภาพ ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคัดสรรวัสดุในการก่อสร้าง ขั้นตอนในการก่อสร้างที่ควบคุมด้วยวิศวกรประสบการณ์สูง และระบบสาธารณูปโภคที่ดีเยี่ยม สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งนี้เพื่อให้ทุกท่านได้สัมผัสทุกวินาทีแห่งความสุขภายในโครงการต่าง ๆของสิรารมย์
"เพราะเราใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการของท่าน" สิรารมย์ ได้มีการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความต้องการของบผู้บริโภคเป็นหลักเพื่อสร้างโครงการที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม ภายใต้สภาพแวดล้อมและสังคมที่น่าอยู่จาก ความพอใจของลูกค้าทำให้เราก้าวสู่ความสำเร็จในวันนี้ และยังยืนหยัดที่จะก้าวต่อไปอย่างมั่นคงในอนาคต..


Board Directors

นายสุรเชษฐ์ วนพงศ์ทิพากร

ประธานกรรมการ (President) กลุ่มบริษัทในเครือสิรารมย์

- บริษัท วนาทิพย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- บริษัท สิรารมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- บริษัท คิวซีคอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
- บริษัท เอส.พี.แอสเซท กรุ๊ป จำกัด
- บริษัท ธรรมชาติ แอสเซท คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
- บริษัท คิวซีเรียลเอสเตท จำกัด
- บริษัท แสรสิริ เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด

นางพรสิริ วนพงศ์ทิพากร

รองประธานกรรมการ (Vice President) กลุ่มบริษัทในเครือสิรารมย์

- บริษัท วนาทิพย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- บริษัท สิรารมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- บริษัท คิวซีคอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
- บริษัท เอส.พี.แอสเซท กรุ๊ป จำกัด
- บริษัท ธรรมชาติ แอสเซท คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
- บริษัท คิวซีเรียลเอสเตท จำกัด

นายภาคภูมิ วนพงศ์ทิพากร

กรรมการผู้จัดการ (Managing Directors) กลุ่มบริษัทในเครือสิรารมย์

- บริษัท วนาทิพย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- บริษัท สิรารมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- บริษัท คิวซีคอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
- บริษัท เอส.พี.แอสเซท กรุ๊ป จำกัด
- บริษัท ธรรมชาติ แอสเซท คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
- บริษัท คิวซีเรียลเอสเตท จำกัด
- บริษัท แสรสิริ เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด

นายราเมศ วนพงศ์ทิพากร

กรรมการผู้จัดการ (Asst.Managing Directors) กลุ่มบริษัทในเครือสิรารมย์

- บริษัท วนาทิพย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- บริษัท สิรารมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- บริษัท คิวซีคอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
- บริษัท เอส.พี.แอสเซท กรุ๊ป จำกัด
- บริษัท ธรรมชาติ แอสเซท คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
- บริษัท คิวซีเรียลเอสเตท จำกัด

“ที่สุดของความพอใจ”

เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้าง โครงการให้เป็นที่สุดของความพอใจ และพัฒนาคุณภาพ ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคัดสรรวัสดุในการก่อสร้าง ขั้นตอนในการก่อสร้างที่ควบคุมด้วยวิศวกรประสบการณ์สูง ระบบสาธารณูปโภคที่ดีเยี่ยม สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งนี้เพื่อให้ทุกท่านได้สัมผัสทุกวินาทีแห่งความสุขภายในโครงการต่างๆของสิรารมย์