Siraromproject Siraromproject

Mon To Sun : 9.00-18.00

044-081-066

ร่วมงานกับเรา

“คัดสรรวัสดุที่มีคุณภาพ ด้วยวิศวกรประสบการณ์สูง
ระบบสาธารณูปโภคที่ดีเยี่ยม ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการ”

ตำแหน่งงาน
จำนวนที่เปิดรับ
วันที่ประกาศ
ติดต่อ
2
07 / 09 / 2020

ลักษณะของงาน (อธิบาย) :เงินเดือน 15000++ ขายบ้าน พร้อมโอนบ้านจัดสรร / อาคารพาณิชย์ / ทาวโฮม
คุณสมบัติของผู้สมัคร :

  -เพศ หญิง อายุ 22-35 ปี

  -วุฒิ ปวส - ป.ตรี ทุกสาขา หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  -มีทักษะการเจรจาต่อรอง

  -สามารถใช้โปรแกรม MS office ได้เป็นอย่างดี

  -มียานพาหนะส่วนตัว/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/หรือรถจักยานยนต์

  -มีความสามารถด้านการใช้สื่อออนไลน์ได้ดี เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ค

  -มีใจรักงานขายและงานบริการ

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.ปากช่อง นครราชสีมา
วิธีการสมัคร :

ส่งประวัติผ่าน E-mail : sirarom_hr@hotmail.com
หรือเข้ามาสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานขาย หมู่บ้าน The best by sirarom (จอหอ-บึงทับช้าง)

10
04 / 02 / 2020
Sirarom_hr@hotmail.com

ลักษณะของงาน (อธิบาย) :เงินเดือน 15000+ ควบคุมงานก่อสร้างภายในโครงการ ควบคุมการผลิตแผ่น precast ตรวจสอบคุณภาพการผลิดแผ่น precast ควบคุมการติดตั้งแผ่น precast งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร :

  -เพศชาย/หญิง อายุ 25 ขึ้นไป
  -วุฒิ ปวส.ขึ้นไปสาขาโยธา/ก่อสร้าง หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  -มีประสบการณ์ด้านแผ่น precast หรือการควบคุมงานก่อสร้าง 1 ปีขึ้นไป
  -สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้
  -มีความรับผิดชอบสูง ความคล่องตัวในการทำงานสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  -มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
  -มียานพหนะส่วนตัว มีใบอนุญาติขับขี่) 

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วิธีการสมัคร : ส่งประวัติผ่าน E-mail : sirarom_hr@hotmail.com
หรือเข้ามาสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานขาย หมู่บ้าน The best by sirarom (จอหอ-บึงทับช้าง) 

อ.เมือง จ.นครราชสีมา
04 / 02 / 2020

ลักษณะของงาน (อธิบาย) :บริหารจัดการโครงการก่อสร้าง/งานขายและการตลาด/ดูภาพรวมของโครงการ
คุณสมบัติของผู้สมัคร :

  - เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  - วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา ขึ้นไป
  - มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการโครงการบ้านจัดสรร และที่อยู่อาศัยอย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป
  - สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
  - มีทักษะด้านการบริหารจัดการ มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  - มีความรับผิดชอบและภาวะความเป็นผู้นำสูง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  - มียานพาหนะส่วนตัว/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/หรือรถจักยานยนต์
  - สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้(นครราชสีมา)

 

สถานที่ปฏิบัติงาน :
วิธีการสมัคร : ส่งประวัติผ่าน E-mail : sirarom_hr@hotmail.com
หรือเข้ามาสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานขาย หมู่บ้าน The best by sirarom (จอหอ-บึงทับช้าง)

อ.เมือง จ.นครราชสีมา
04 / 02 / 2020

ลักษณะของงาน (อธิบาย) :บริหารจัดการโครงการก่อสร้าง/งานขายและการตลาด/ดูภาพรวมของโครงการ
คุณสมบัติของผู้สมัคร :

  - เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  - วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา ขึ้นไป
  - มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการโครงการบ้านจัดสรร และที่อยู่อาศัยอย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป
  - สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
  - มีทักษะด้านการบริหารจัดการ มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  - มีความรับผิดชอบและภาวะความเป็นผู้นำสูง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  - มียานพาหนะส่วนตัว/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/หรือรถจักยานยนต์
  - สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้(นครราชสีมา)

 

สถานที่ปฏิบัติงาน :
วิธีการสมัคร :

ส่งประวัติผ่าน E-mail : sirarom_hr@hotmail.com
หรือเข้ามาสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานขาย หมู่บ้าน The best by sirarom (จอหอ-บึงทับช้าง)

อ.เมือง จ.นครราชสีมา
24 / 01 / 2020
sirarom.project1@gmail.com

ลักษณะของงาน (อธิบาย) :บริหารจัดการโครงการก่อสร้าง/งานขายและการตลาด/ดูภาพรวมของโครงการ
คุณสมบัติของผู้สมัคร :

  - เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  - วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา ขึ้นไป
  - มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการโครงการบ้านจัดสรร และที่อยู่อาศัยอย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป
  - สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
  - มีทักษะด้านการบริหารจัดการ มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  - มีความรับผิดชอบและภาวะความเป็นผู้นำสูง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  - มียานพาหนะส่วนตัว/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/หรือรถจักยานยนต์
  - สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้(นครราชสีมา)

 

สถานที่ปฏิบัติงาน :
วิธีการสมัคร : ส่งประวัติผ่าน E-mail : sirarom_hr@hotmail.com
หรือเข้ามาสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานขาย หมู่บ้าน The best by sirarom (จอหอ-บึงทับช้าง)

วิธีการสมัคร : ส่งประวัติผ่าน E-mail : sirarom_hr@hotmail.com
หรือเข้ามาสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานขาย หมู่บ้าน The best by sirarom (จอหอ-บึงทับช้าง)

“ที่สุดของความพอใจ”

เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้าง โครงการให้เป็นที่สุดของความพอใจ และพัฒนาคุณภาพ ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคัดสรรวัสดุในการก่อสร้าง ขั้นตอนในการก่อสร้างที่ควบคุมด้วยวิศวกรประสบการณ์สูง ระบบสาธารณูปโภคที่ดีเยี่ยม สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งนี้เพื่อให้ทุกท่านได้สัมผัสทุกวินาทีแห่งความสุขภายในโครงการต่างๆของสิรารมย์

มากกว่า 20 โครงการ

“คัดสรรวัสดุที่มีคุณภาพ ด้วยวิศวกรประสบการณ์สูง ระบบสาธารณูปโภคที่ดีเยี่ยม ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการ”