Siraromproject Siraromproject

Mon To Sun : 9.00-18.00

044-081-066

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 71619 ครั้ง

ข่าวสาร สิรารมย์

“คัดสรรวัสดุที่มีคุณภาพ ด้วยวิศวกรประสบการณ์สูง ระบบสาธารณูปโภคที่ดีเยี่ยม ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการ”

ประชุมรับนโยบาย ประจำปี 2566


ประชุมรับนโยบาย ประจำปี 2566

ในวันที่ 6 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อรับทราบนโยบายบริษัท แนวทางดำเนินงาน การปฏิบัติงาน ในปี 2566 ร่วมกัน

โดยผู้บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมในอนาคต และมาตรฐานการทำงาน รวมถึงคุณภาพชีวิตผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อพัฒนาทั้งคนและองค์กร ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์เดียวกัน
ข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ

“ที่สุดของความพอใจ”