ออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการ THE RICH 2 & THE FIRST 5 ณ โลตัส สาขาสีคิ้ว อ.สีคิ้ว

08 พฤษภาคม 2567 - 12 พฤษภาคม 2567

ออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการ THE RICH 2 & THE FIRST 5 ณ โลตัส สาขาสีคิ้ว อ.สีคิ้ว

ออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการ THE RICH 2 & THE FIRST 5  โลตัส สาขาสีคิ้ว อ.สีคิ้ว

พร้อมกิจกรรมร่วมสนุกมากมาย แล้วพบกันที่บูธ...

ที่ โลตัส สาขาสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่ 8 - 12 พฤษภาคม 2567 นี้